Sponsored

menulist

ganjaran hebat

Sunday, October 18, 2009

Jenis-Jenis Padi - Jabatan Pertanian Sabah

www.tips-fb.com Iklan Murah RM3/USD1
Berikut adalah Jenis-jenis padi yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Pertanian Sabah sejak 1962. Sememangnya telah banyak jenis padi yang telah diperkenalkan kepada petani namum perkara ini tidak disedari oleh rakyat sabah khususnya petani.

Nama-nama padi ini mungkin begitu asing kerana menggunakan nama saintifik, berbanding nama panggilan yang digunakan oleh penduduk tampatan.

Nota ini saya perolehi semasa Hari Terbuka Pertanian di Tuaran baru-baru ini.

Wednesday, October 14, 2009

UCAPAN KETUA MENTERI SABAH MAJLIS RUMAH TERBUKA MALAYSIA TADAU KAAMATAN 2009

www.tips-fb.com Iklan Murah RM3/USD1
BERTEMPAT DI PADANG MERDEKA, KOTA KINABALU, PADA 07 JUN 2009, PUKUL 4.00 PETANG.(Disampaikan oleh YB. Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan,

Timbalan Ketua Menteri/Menteri Pembangunan Infrastruktur)

1. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Ilahi atas limpah rahmat dan kurnia-Nya, kita sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri dan seterusnya menjayakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Kaamatan pada tahun ini. Bagi pihak Kerajaan Negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta mengalu-alukan kehadiran Y.A.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Y.A.Bhg. Puan Sri Datin Hajah Norainee Haji Abdul Rahman ke Negeri Sabah sempena Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tadau Kaamatan 2009.2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia, khususnya kepada Y.B. Dato’ Seri Utama Dr. Rais Yatim atas komitmen untuk meneruskan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Pesta Kaamatan ini sebagai perayaan nasional yang sesungguhnya kaya dengan warisan tradisi dan budaya yang sungguh unik dan istimewa.3. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan Kotobian Tadau Tagazo Do Kaamatan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada masyarakat KadazanDusun dan Murut di seluruh negara. Seperti yang kita sedia maklum, perayaan Tadau Kaamatan diadakan sebagai menandakan rasa syukur ke atas hasil tuaian padi yang melimpah ruah, sambil melahirkan harapan agar hasilnya akan lebih meningkat lagi pada masa akan datang. Semangat kesyukuran ini turut diterjemahkan menerusi pelbagai aktiviti perayaan dan kesyukuran yang diadakan sepanjang bulan Mei pada setiap tahun.4. Perayaan Tadau Kaamatan merupakan manifestasi ekonomi, sosial dan budaya Negeri Sabah yang perlu dihayati bukan sahaja oleh masyarakat KadazanDusun dan Murut tetapi juga oleh pelbagai lapisan rakyat di negara ini. Sepertimana yang kita saksikan pada hari ini, rakyat dari pelbagai kaum, agama dan budaya membanjiri Padang Merdeka bukan sahaja untuk menyaksikan pelbagai acara yang diadakan, tetapi juga turut sama menjayakan program ini. Ia jelas membuktikan betapa kukuhnya semangat perpaduan dan muhibah sesama kita dalam negara yang berdaulat dan merdeka ini.5. Keadaan ini sebenarnya menepati ciri-ciri yang digambarkan oleh Y.A.B. Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak menerusi konsep ‘1 Malaysia’. Dalam konteks ini, saya percaya seluruh pemimpin dan rakyat di negeri ini berasa amat gembira dan terharu apabila Y.A.B. Perdana Menteri sendiri telah mengiktiraf dan mengakui bahawa Negeri Sabah merupakan contoh terbaik bagi menjayakan dan mendokong semangat ‘Satu Malaysia’. Hakikatnya, inilah realiti kehidupan rakyat pelbagai kaum dan etnik di Sabah yang perlu terus dipelihara dan dipertahankan.

6. Sesuai dengan ciri ‘acceptance’ atau penerimaan, yang merupakan salah satu daripada lapan ciri yang terkandung dalam konsep ‘1 Malaysia’, kita di Sabah sama sekali tidak menjadikan kepelbagaian dan kemajmukan kaum dan etnik sebagai batu penghalang atau jurang pemisah. Sebaliknya dengan semangat toleransi yang tinggi, kita menerima dan memanfaatkan kepelbagaian ini untuk menggembleng potensi dan kekuatan rakyat bagi menjadi pemangkin kepada kestabilan politik, ekonomi dan sosial yang kita nikmati selama ini.7. Dengan semangat ‘1 Malaysia’, saya yakin ia akan mencetus kekuatan untuk kita mencipta lebih banyak kejayaan bagi menjana masa depan yang lebih baik. Inilah juga antara intipati tema perayaan Tadau Kaamatan pada tahun ini iaitu, “Bersama Membentuk Masa Depan Yang Lebih Baik”. Justeru, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia di Sabah agar terus memperkukuhkan komitmen serta iltizam untuk sama-sama berusaha menghargai pengiktirafan yang telah diberikan oleh pimpinan negara dalam konsep ‘ 1 Malaysia’ dan seterusnya melonjakkan imej negara dan bangsa kita untuk terus berjaya dan disegani di serata dunia.8. Perayaan Tadau Kaamatan ini juga mengandungi unsur-unsur positif sebagai pemangkin bagi mendepani pelbagai cabaran, khususnya kelembapan ekonomi semasa. Memandangkan perayaan ini sangat berkait rapat dengan sektor pertanian, maka pengiktirafan tinggi yang diberikan ke atas perayaan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri dengan terus memajukan lagi sektor pertanian, terutamanya aktiviti penanaman padi bagi memenuhi keperluan tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Oleh itu, saya berharap agar rakyat khususnya para petani dapat menghayati sepenuhnya mesej di sebalik perayaan Tadau Kaamatan ini dan sentiasa mengukuhkan tekad serta keazaman untuk terus meningkatkan produktiviti pengeluaran pertanian.9. Suka saya menegaskan bahawa Kerajaan Negeri menekankan pendekatan secara holistik dalam merancang dan melaksanakan agenda pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, perayaan Tadau Kaamatan sebenarnya amat signifikan dengan pelaksanaan Koridor Pembangunan Sabah (SDC) yang juga menekankan akan kepentingan untuk memartabatkan warisan kebudayaan dan kesenian rakyat tempatan. Kekayaan dan keunikan flora dan fauna serta hidupan marin, kepelbagaian budaya dan warisan dengan keharmonian lebih daripada 32 kumpulan etnik telah menjadikan Negeri Di Bawah Bayu ini sebagai bumi yang sungguh bertuah.10. Justeru, saya menyeru kepada segenap lapisan rakyat di negeri ini agar terus memberikan sokongan dan komitmen yang tinggi kepada usaha-usaha pembangunan kerajaan dan memanfaatkan sepenuhnya potensi, kekayaan dan anugerah Ilahi ini bagi meningkatkan lagi kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran untuk kita dan generasi yang akan datang.11. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi bagi pihak Kerajaan Negeri dan rakyat Sabah, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian Y.A.B. Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan Y.A.Bhg. Puan Sri Datin Hajah Norainee Haji Abdul Rahman hadir dan seterusnya meluangkan masa untuk bersama-sama kita dalam majlis ini. Sekian, terima kasih.

Selanjutnya

Related Posts with Thumbnails